Agenda Curs 2013-2014

1a Avaluació del 13 de setembre fins el 5 de desembre
2a Avaluació del 9 de desembre fins el 7 de març
3a Avaluació de l’10 de març fins el 20 de juny

PRIMER TRIMESTRE 

Divendres 13 de setembre Inici del curs a ESO i Batxillerat
De l’1 a l’11 d’octubre Reunions de pares i tutors ESO i Batxillerat diürn
Dimecres 30 d’octubre Lliurament de butlletins preavaluació
Dijous 31 d’octubre Festa de lliure elecció
Dimecres 4 de desembre Final de la primera avaluació
Dijous 5 de desembre Festa de lliure elecció

SEGON TRIMESTRE

Dilluns 9 de desembre Començament de la segona avaluació (diürn)
Divendres 20 de desembre Lliurament de notes primera avaluació als pares dels alumnes
Del 21 de desembre al 7 de gener Vacances de Nadal
Dimarts 8 de gener Es reprenen les classes
Dimecres 15 de gener Lliurament dels treballs de recerca de 2n Batxillerat (diürn)
Del 27 al 31 de gener
Setmana Solidària
Dilluns 3 de març Festa de lliure elecció
Divendres 7 de març Final de la segona avaluació

TERCER TRIMESTRE

Dilluns 10 de març Començament de la tercera avaluació
Divendres 4 d’abril Lliurament de notes segona avaluació
Del 12 al 21  d’abril Vacances de Setmana Santa
Del 7 al 11 d’abril
Crèdits de Síntesi 1r, 2n i 3r ESO i projecte de recerca de 4t ESO
Dimecres 23 d’abril Celebració de Sant Jordi
Divendres 16 de maig Lliurament notes tercera avaluació 2n Batxillerat
Del 20 al 23 de maig Exàmens finals 2n Batxillerat
Dilluns 26 de maig Es reprenen les classes de 2n Batxillerat
Dimecres 28 de maig Lliurament de notes finals, revisió i reclamacions de 2n Batxillerat i comiat
Divendres 13 de juny Lliurament notes tercera avaluació 1r Batxillerat
Divendres 13 de juny
Festa Cumella
Del 16 al 20 de juny Exàmens extraordinaris de 2n de Batxillerat i exàmens finals de 1r de Batxillerat
Divendres 20 de juny Sortida final de curs ESO
Dimecres 25 de juny Lliurament de notes ESO i Batxillerat, revisió i reclamacions
Dies 2 i 3 de setembre Proves extraordinàries ESO i 1r Batxillerat